ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NIKOLE KORAĆA
Vesti

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NIKOLE KORAĆA

 

Danas, 10.04.2023. u Beogradu, Nikola Korać, kandidat za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra, odnosno student Osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru pristupio je odbrani svog Završnog rada. 

Uvaženi kolega Nikola je prikazao svoj rad na temu Značaj pripreme za čas i rad na času sa decom najmlađeg uzrasta, izlagao je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik komisije
  2. Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  3. Doc. Mila Stijak, član

 

Nakon svog izlaganja uvaženi kolega Nikola je odgovorio na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene činjenice, komisija konstatuje da je dana 10.04.2023. u Beogradu, uvaženi kolega, Nikola Korać, uspešno odbranio svoj Završni rad na temu Značaj pripreme za čas i rad na času sa decom najmlađeg uzrasta sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka Nikola Korać, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje

Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra.

ČESTITAMO!!!!