ODBRANA MASTER RADA IVANE LJULJIĆ
Vesti

ODBRANA MASTER RADA IVANE LJUJIĆ

 

Danas, 22.03.2023. u Beogradu, Ivana Ljujić, kandidat za zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra odnosno student Master akademskih studija Umetnička igra je pristupila odbrani svog Master rada. 

Uvažena koleginica Ivana je prikazala svoj rad na temu Primena floor work tehnike i tehnika improvizacije u nastavi savremene igre, izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  • Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik komisije
  • Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  • Doc. Katarina Bućić, član

Nakon svog izlaganja uvažena koleginica Ivana je odgovorila na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene činjenice, komisija konstatuje da je dana 22.03.2023. u Beogradu, uvažena koleginica, Ivana Ljujić, uspešno odbranila svoj Master rad na temu Primena floor work tehnike i tehnika improvizacije u nastavi savremene igre sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka Ivana Ljujić, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje

Master Dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra.

 

ČESTITAMO!