UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE 2021/2022
Vesti

UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE 2021/2022

 

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis studenta u prvu godinu doktorskih studija Umetnička igra i performans.

Studijski program traje tri godine, nosi 180 ESPB i nakon čega se stiče zvanje: Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti.

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli minimum 300 ESPB.

 

Prijemni ispit

Rang lista studenata se pravi na osnovu ostvarenog uspeha u prethodnom školovanju (prosečna ocena i dužina studiranja) i provere znanja, sklonosti i sposobnosti. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti kandidata utvrđuje se na osnovu intervjua koji obavlja posebno formirana komisija.

Kandidati koji konkurišu na studijski program Umetnička igra i performans su obavezni da polažu prijemni ispit, koji se sastoji od analize portfolija umetničkih i stručnih radova kandidata kao i razgovora sa Komisijom, kao i provere znanja Engleskog jezika.

 

Prijave za Doktorske studije Umetnička igra i performans su otvorene od 19.07.2021. do 04.10.2021. godine.

Prijave na konkurs se vrše putem maila: prijave@iui.rs.

 

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs:

  • Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na Fakultetu),
  • Overene fotokopije diploma ili original Uverenja o diplomiranju svih prethodno završenih nivoa studija,
  • Overene fotokopije dodataka diplomi ili original Uverenja o položenim ispitima svih prethodno završenih nivoa studija,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Stručna biografija,
  • Portfolio umetničkih radova,
  • Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita, (original uplatnica). Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 5.000,00 din.

 

Za sve dodatne informacije možete zakazati konsultacije svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 časova na 011 41 40 421 ili na mail prijave@iui.rs