Scenska narodna igra i muzika

Odsek Scenska narodna igra i muzika je prvi studijski program u visokoškolskom obrazovanju u Srbiji koji je posvećen obrazovanju u oblasti narodne igre i njene primene na sceni. Odsek je pokrenut u cilju obrazovanja budućih kadrova na području koreografije narodne igre, pedagogije, profesionalnog izvođenja i razvoju ove scenske umetnosti. 

Obavezni predmeti osposobljavaju studente da savladaju klasične i savremene plesne metode u srpskoj narodnoj igri, upoznaju zakone scene i scenskog dela, pruže praktična i teorijska znanja o koreografiji narodne igre, koreografskoj kompoziciji, dramaturgiji, režiji, scenografiji, estetici, etnokoreologiji, istoriji scenskih umetnosti, teoriji umetnosti, metodici narodne igre i pedagogiji. Studenti se takođe obučavaju sviranjem na tradicionalnim instrumentima i pevanjem kroz oblike tradicionalnog, etno i radijskog pevanja, te se na ovaj način upoznaju sa različitim muzičkim dijalektima i vrstama obrada instrumentalnih i vokalnih melodija. 

Nakon završenih studija Scenske narodne igre i muzike, studenti su u potpunosti psihofizički pripremljeni i osposobljeni za izvođenje najsloženijih tehničkih zadatka u scenskom izvođenju narodnih igara, kao i za samostalan koreografski i pedagoški rad u profesionalnim i obrazovnim institucijama, pozorištima, ustanovama kulture, udruženjima, kulturno-umetničkim društvima i folklornim ansamblima širom Srbije i dijaspore. 

Školarina za akademsku godinu 2021/22 iznosi 1000 eura.

Prijavi se
Nastavni plan na odseku Scenska narodna igra i muzika
 • I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Uvod u pokret i sliku
 • Estetika
 • Engleski jezik 1
 • Scenska narodna igra 1
 • Etnokoreologija 1 i muzički praktikum
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Scenska narodna igra 2
 • Produkcija umetničke igre
 • Tradicionalno sviranje i pevanje 1
 • Etnokoreologija 2
 • II godina
 • Režija baleta u operi
 • Komparativna režija
 • Narodna i karakterna igra 1
 • Tradicionalno sviranje i pevanje 2
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije - koreografska kompozicija 1
 • Teorija umetnosti
 • Engleski jezik 4
 • Narodna i karakterna igra 2
 • Tradicionalno sviranje i pevanje 3
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
 • III godina
 • Instalacije i performans
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Izborni predmet 1
 • Izborni predmet 2
 • Izborni predmet 3
 • Izborni predmet 4
 • Scenska postavka koreografije narodne igre
 • Libreto
 • Završni rad
Nastavni plan na odseku Scenska narodna igra i muzika
I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Uvod u pokret i sliku
 • Estetika
 • Engleski jezik 1
 • Scenska narodna igra 1
 • Etnokoreologija 1 i muzički praktikum
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Scenska narodna igra 2
 • Produkcija umetničke igre
 • Tradicionalno sviranje i pevanje 1
 • Etnokoreologija 2
II godina
 • Režija baleta u operi
 • Komparativna režija
 • Narodna i karakterna igra 1
 • Tradicionalno sviranje i pevanje 2
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije - koreografska kompozicija 1
 • Teorija umetnosti
 • Engleski jezik 4
 • Narodna i karakterna igra 2
 • Tradicionalno sviranje i pevanje 3
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
III godina
 • Instalacije i performans
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Izborni predmet 1
 • Izborni predmet 2
 • Izborni predmet 3
 • Izborni predmet 4
 • Scenska postavka koreografije narodne igre
 • Libreto
 • Završni rad
Prijavi se i postani deo najboljeg tima.
Prijavi se